Problemy Zielonych Podwórek


  • Wandalizm na podwórkach

Wandale zniszczyli Zielone Podwórko przy ulicy Szarotki.

Głos Szczeciński, 3 grudnia 2009, Autor: Paulina Targaszewska

Powstaną zabezpieczenia za 90 tys. zł. Za kwotę, która zostanie przeznaczona na jego ochronę można by wybudować kolejne dwa takie podwórza.

Czyt. więcej:.http://podwórka.pl/slawomira-9-10-szarotki-4-5a/


  • Rekreacja na osiedlach

Zabawa na placu zabaw to najczęściej jedyna alternatywna forma aktywnego spędzania wolnego czasu na osiedlu.

Potrzeby rekreacyjne mieszkańców osiedli często rozmijają się z tym, co mają im one do zaoferowania – niezależnie od tego, czy są to osiedla już istniejące, czy też nowe inwestycje. Gdzie zatem należy szukać powodów, które sprawiają, że osiedlowe miejsca rekreacji nie spełniają swojej funkcji?

CZYTAJ  CAŁOŚĆ: Rekreacja na osiedlach, Zieleń Miejska 3/2008

.

  • Samochody na podwórkach

Wiele podwórek w miastach to niestety jedynie „parkingi”. Dla niektórych wygoda, dla wielu – udręka, hałas, spaliny, nieciekawy widok z okna… Coraz więcej wspólnot mieszkaniowych zamyka możliwość wjazdu samochodów na teren podwórza. Mają za sobą prawo:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

Rozdział 3. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych

§ 18. [Miejsca postojowe, organizacja] 1. Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

2. Liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych należy dostosować do wymagań ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby miejsc, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

§ 19. [Odległość od zabudowań] Odległość wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych, lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także od placu zabaw i boiska dla dzieci i młodzieży, nie może być mniejsza niż:

1) 7 m – w przypadku do 4 stanowisk włącznie,

2) 10 m – w przypadku 5 do 60 stanowisk włącznie,

3) 20 m – w przypadku większej liczby stanowisk, z uwzględnieniem §276 ust. 1

Czyt. więcej: http://podwórka.pl/przepisy-prawne/miejsca-postojowe-dla-samochodow-przy-budynku/


Przewiń do góry

Napęd: WordPress | Projekt: Free Web Space | Podziękowanie: Best CD Rates, Boat Insurance and software download